Etherland

Sử dụng công nghệ IPFS, Ethe...

Tags:

Sử dụng công nghệ IPFS, Etherland đang kết nối bất động sản và dữ liệu vật lý trên toàn thế giới với lớp kỹ thuật số được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum. Lớp ảo này, hay Earth Metaverse của Etherland, hiển thị mã thông báo nhận dạng duy nhất cho mọi bất động sản và vị trí trên Trái đất dưới dạng mã thông báo không thể thay thế được gọi là “ID Earth”.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...