Influenceth Asteroids

Ảnh hưởng là một chiến lược không gian...

Tags:

Influence là một MMO chiến lược không gian lấy bối cảnh một tiểu hành tinh thực tế trong hệ thống Adalia, sau cuộc hành trình xấu số trên tàu Arvad, một con tàu thế hệ thoát khỏi Trái đất đang hấp hối.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...