Cryptovoxels

thế giới ảo trên Ether...

Tags:

Một thế giới ảo trên chuỗi khối Ethereum. Xây dựng, phát triển và bán bất động sản ở các khu vực lân cận và đường phố của Cryptovoxels. Người dùng sở hữu đất đai và tài sản, với lịch sử quyền sở hữu và giao dịch được ghi lại vĩnh viễn trên blockchain. Giao dịch NFT đất trên OpenSea và theo dõi nhóm Cryptovoxels trên Twitter để biết tin tức về những thay đổi và phát triển mới nhất.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...