Eth Block Art

EthBlockArt là một tác phẩm nghệ thuật NFT...

Tags:

EthBlockArt là một nền tảng tạo tác phẩm nghệ thuật NFT. Nó bắt đầu như một dự án tạo nghệ thuật kỹ thuật số thử nghiệm được tạo ra vào năm 2019 và sau đó được phát triển thành EthBlockArt dành cho những người viết mã và những người đam mê Web3 để cùng nhau tạo ra NFT dựa trên Ethereum. Các giao thức plug-and-play và xây dựng một bố cục có thể kết hợp với cốt lõi của người sáng tạo.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...