Hash Palette

Hashpalette là một trò chơi chéo...

Tags:

Hashpalette là một nền tảng NFT chuỗi chéo tập trung vào nội dung kỹ thuật số như truyện tranh, âm nhạc và thể thao. Hiện tại, họ đang phát triển nền tảng chuỗi khối Palette để cho phép phân phối nội dung số.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...