TIMEPieces

Các nghệ sĩ trong TIME Pie...

Tags:

Các nghệ sĩ trong loạt phim đầu tay của TIME Pieces đều thuộc nhóm nghệ sĩ do Giám đốc sáng tạo TIME DW Pine tổ chức, khoảng một phần tư trong số họ đã từng chụp ảnh bìa cho Tạp chí Time. Nội dung của loạt NFT này bao gồm nhiếp ảnh, hình minh họa, tranh vẽ, v.v. và có hai loại NFT tĩnh và NFT hoạt hình.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...