Elemen

Element 2.0 là sự kết hợp đầu tiên...

Tags:

Element 2.0 là thị trường giao dịch tổng hợp NFT hướng đến cộng đồng đầu tiên. Giao dịch chéo thị trường; giỏ hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột; theo dõi cá voi khổng lồ; xếp hạng dữ liệu toàn chuỗi và các chức năng thực tế khác. Ethereum, Chuỗi BNB, Đa giác và Avalanche hiện đã có sẵn.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...