Flipside Crypto

Cung cấp thông tin đầu tư cho...

Tags:

Cung cấp các công cụ dữ liệu đầu tư cho tiền điện tử. Flipside Crypto cung cấp các công cụ dữ liệu đầu tư cho tiền điện tử thông qua thuật toán trí tuệ nhân tạo. Người sáng lập của nó, Dave Balter, cũng là Giám đốc điều hành của Mylestone. Nó sử dụng tính biến động độc quyền, thuật toán theo dõi nút blockchain, đánh giá tài sản kỹ thuật số được mã hóa và ủy quyền công cụ này cho các quỹ, nhà đầu tư và các công ty liên quan để tìm kiếm thông tin về các chỉ số tài sản được mã hóa.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...