Chainalysis

Pháp y kỹ thuật số và dữ liệu ...

Tags:

Pháp y kỹ thuật số và phân tích dữ liệu. Được thành lập vào năm 2014, Chainalysis chủ yếu cung cấp phần mềm phân tích giao dịch bitcoin cho các sàn giao dịch tiền điện tử, các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và các khách hàng khác để giúp họ tuân thủ các yêu cầu tuân thủ, đánh giá rủi ro và xác định các hoạt động bất hợp pháp. Nó hy vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các loại tiền kỹ thuật số và các ngân hàng truyền thống. cầu kết nối. Điều đáng nói là công ty đã giúp điều tra vụ phá sản của Mt. Gox.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...