Privasea

Chia sẻ dữ liệu và tính toán...

Tags:

Giải pháp chia sẻ dữ liệu và tính toán. Privasea là nhà cung cấp các giải pháp điện toán và chia sẻ dữ liệu dựa trên sự tuân thủ, dựa trên quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cho người nắm giữ và chủ sở hữu dữ liệu. Privasea xây dựng, triển khai và duy trì tích hợp tùy chỉnh các API bảo mật dữ liệu để các công ty lớn và nhỏ có thể chia sẻ và tính toán dữ liệu của họ một cách an toàn.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...