Lumina

Trực quan hóa giao dịch Solana...

Tags:

Trực quan hóa các giao dịch Solana. Lumina giúp các giao dịch Solana trở nên dễ hình dung và dễ đọc hơn đối với người dùng hàng ngày. Lumina còn là tiện ích dành cho nhà phát triển, hiển thị thông tin phong phú như dữ liệu đơn hàng, CPI và nhật ký giao dịch.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...