Loanshark

Tổng hợp và tự động hóa...

Tags:

Nền tảng tổng hợp và tự động hóa. Loanshark là một nền tảng tổng hợp và tự động hóa dành cho những người vay DeFi. Loanshark tổng hợp tính thanh khoản của các nền tảng cho vay khác nhau thông qua giao diện độc lập với giao thức để cung cấp lãi suất cho vay thấp nhất. Nó cũng cung cấp hộp công cụ quản lý vị trí tự động cho phép người dùng tạo quy trình làm việc tự động trên chuỗi được kích hoạt bởi các điều kiện do người dùng đặt trước.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...