Fast Lane

FastLane là một sản phẩm MEV lai...

Tags:

FastLane là giao thức MEV lai được thiết kế để giảm thư rác giao dịch và cải thiện tình trạng mạng bằng cách kiếm tiền từ các tắc nghẽn lan truyền trong lớp ngang hàng của chuỗi khối Polygon và phân phối phần thưởng cho những người xác thực tham gia.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...