Chain Broker

Nhà môi giới chuỗi có thể truy vấn tài chính...

Tags:

Nhà môi giới chuỗi có thể truy vấn thông tin tài chính/tỷ lệ hoàn vốn và xếp hạng của VC. Một nền tảng mật mã có thể được sử dụng để theo dõi các tài sản kỹ thuật số được phát hành riêng tư và công khai. Cung cấp thông tin mới nhất về các vòng Seed, Private, Strategic và IDO/IEO. Thông tin liên hệ, phương thức gây quỹ, tổ chức đầu tư, số vòng đầu tư và chi tiết từng vòng sẽ được liệt kê cho từng dự án, có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá đầu tư. Các dự án cũng có thể được sàng lọc bởi các tổ chức đầu tư.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...