MEV-Explore

Để truy vấn các hoạt động MEV trên ...

Tags:

Để truy vấn các hoạt động MEV trên Ethereum, trước tiên chúng ta cần biết rằng sau khi một giao dịch được bắt đầu trong Ethereum, giao dịch đó sẽ được đặt trong vùng bộ nhớ và chờ được người khai thác đóng gói, sau đó người khai thác có thể thấy tất cả các giao dịch trong mempool , và sức mạnh của thợ mỏ rất lớn và thợ mỏ kiểm soát việc bao gồm, loại trừ và thứ tự của các giao dịch. Nếu ai đó trả nhiều phí Gas hơn để hối lộ thợ mỏ điều chỉnh thứ tự giao dịch trong nhóm giao dịch và kiếm lợi nhuận. Có một phương pháp MEV được gọi là “tấn công sandwich” hoặc “tấn công bẫy”. Phương pháp trích xuất MEV này là bằng cách giám sát các giao dịch DEX lớn trên chuỗi. Ví dụ: ai đó muốn mua altcoin trị giá $1 triệu trên Uniswap và giao dịch A này sẽ làm tăng giá của altcoin này lên rất nhiều. Khi giao dịch này được đưa vào mempool, robot giám sát có thể phát hiện giao dịch này. Lúc này, robot sẽ hối lộ người khai thác đã đóng gói khối này để gửi một thao tác mua altcoin này nhảy đến trước mặt người này, sau đó thực hiện thao tác bán sau thao tác mua của người này, giống như một chiếc bánh sandwich, kẹp người này người thực hiện các giao dịch DEX lớn ở giữa, do đó tung ra một “bánh sandwich” Người “tấn công” lấy được altcoin từ nó vì người đó thực hiện giao dịch quy mô lớn để thu lợi nhuận, trong khi người thực hiện giao dịch có giá trị lớn gây ra lỗ vốn.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...