Công cụ phân tích dữ liệu Nansen

Một công cụ phân tích NFT, đầu tư...

标签:

Là một công cụ phân tích NFT, các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình NFT God của Nansen để đánh giá độ hiếm của NFT của họ. Nansen cung cấp thông tin về độ hiếm, cho phép người dùng xem chi tiết như loại tính năng, mức độ hiếm, lịch sử bán hàng và giá giao dịch cuối cùng của từng NFT riêng lẻ trong bộ sưu tập

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...