Công cụ cơ bảnTrang web nâng cao
Chuỗi liên kết (Oracle)

Kết nối dữ liệu trong chuỗi với thế giới phi tập trung trên blockchain. Tất nhiên, đó là một cách phi tập trung. Phá vỡ ranh giới giữa chuỗi và ...

标签: