Công cụ cơ bảnTrang web nâng cao
transaction orchestration

Tất cả các giao dịch blockchain công khai đều đi qua mempool trước khi được xác nhận. Nhóm bộ nhớ là nguồn gốc của sự lo lắng khi giao dịch. Bộ công cụ của Blocknative mang đến...

Tags:

Tất cả các giao dịch blockchain công khai đều đi qua mempool trước khi được xác nhận. Nhóm bộ nhớ là nguồn gốc của sự lo lắng khi giao dịch. Bộ công cụ của Blocknative mang lại sự minh bạch cho các mempool và MEV trên Ethereum, Polygon và Gnosis (xDai). Bộ công cụ của Blocknative giúp mọi người có thể truy cập tính năng giám sát mempool theo thời gian thực.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...