Thợ săn airdrop
TaskOn

Hiện tại, hầu hết các dự án này trong Web3 thậm chí còn không biết cách bán mình, vì vậy thật khó để nói khi nào NFT/danh sách trắng của chúng sẽ đáng tiền. Bạn có thể làm hai nếu...

Tags:

Hiện tại, hầu hết các dự án này trong Web3 thậm chí còn không biết cách bán mình, vì vậy thật khó để nói khi nào NFT/danh sách trắng của chúng sẽ đáng tiền. Bạn có thể làm hai việc nếu có thời gian, nhưng hãy cố gắng làm việc của bạn

Liên quan

7 bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
 • hình đại diện
  hoàng văn chính Độc giả

  Được rồi

 • hình đại diện
  #BeelieverQR8DRNF Độc giả

  Well

 • hình đại diện
  #BeelieverXL0PC10 Độc giả

  Đẹp

 • hình đại diện
  #BeelieverE6UFSXE Độc giả

  CHÀO

 • hình đại diện
  waheb Độc giả

  Đẹp

 • hình đại diện
  #BeelieverNFQ1ES6 Độc giả

  عالی

 • hình đại diện
  655792c1437f480007c83212 Độc giả

  hy77