Trang web cần thiết
Discord

Discord là cách dễ dàng nhất để trò chuyện qua giọng nói, video và văn bản. Nói chuyện, trò chuyện, đi chơi và gần gũi với bạn bè và cộng đồng của bạn.

Tags: