Trang web cần thiết
Uniswap

Uniswap là một sàn giao dịch tiền điện tử dựa trên ethereum tự động với mã thông báo quản trị riêng, UNI.

Tags:

Giao thức Uniswap là một giao thức nguồn mở để cung cấp tính thanh khoản và giao dịch mã thông báo ERC20 trên Ethereum. Nó loại bỏ các trung gian đáng tin cậy và các hình thức khai thác tiền thuê không cần thiết, cho phép hoạt động trao đổi an toàn, dễ tiếp cận và hiệu quả. Giao thức không thể nâng cấp được và được thiết kế để chống kiểm duyệt. Trang web chính thức là để thuận tiện cho việc sử dụng. Nếu người dùng hiểu công nghệ, anh ta cũng có thể trực tiếp gọi giao dịch hợp đồng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...