GameFi
Hà Mã Dash

“Hippo Dash,” trò chơi parkour xã hội NFT mới nhất do Gameta phát triển, đã hoàn thành thành công chiến dịch beta công khai với sự tham gia đáng chú ý.

标签:

Hippo Dash là mới nhất Trò chơi thông thường NFT được ra mắt bởi Gameta, một nền tảng giải trí Web3 NFT. Trò chơi đã được thử nghiệm đầy đủ vào ngày 22 tháng 5. Người dùng nắm giữ NFT series Hippo tương ứng với bất kỳ Gameta nào có thể đăng nhập để chơi trò chơi và có cơ hội airdrop token Gameta trong tương lai. Gameta là một nền tảng giải trí Web3 NFT dựa trên Chuỗi BNB.

相关导航

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...