GameFi
Toshimon

Toshimon là một trò chơi chiến đấu trực tuyến dựa trên trình duyệt yêu cầu sử dụng các mã thông báo không thể thay thế trên nền tảng Ethereum để hoạt động như tài sản bất biến trong trò chơi.

Tags:
Toshimon là một trò chơi chiến đấu PvP dựa trên trình duyệt sử dụng NFT làm tài sản trong trò chơi. Người dùng mở gói và thu thập thẻ để xây dựng bộ bài gồm 5 Toshimon để mang vào trận chiến. Sau khi được kết nối với sảnh trò chơi (sử dụng kết nối ví, siêu dữ liệu, v.v.), các thẻ Toshimon sẽ có dạng các họa tiết trong trò chơi.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...