Overworld

Overworld là một dự án cộng đồng và trò chơi chạy trên nền tảng web 3, tập trung vào cách kể chuyện tập thể, bộ sưu tập kỹ thuật số hướng đến tiện ích và lối chơi nhiều người chơi hấp dẫn, sâu sắc...

Tags:
Overworld là một dự án cộng đồng và trò chơi chạy trên nền tảng web 3, tập trung vào cách kể chuyện tập thể, bộ sưu tập kỹ thuật số hướng đến tiện ích và lối chơi nhiều người chơi hấp dẫn, sâu sắc lấy bối cảnh trong một vũ trụ giả tưởng đầy tham vọng.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...