SuperFarm Genesis Series

Với tính thẩm mỹ cyberpunk ...

Tags:

Với bối cảnh thẩm mỹ cyberpunk ở thành phố tương lai viễn tưởng Invisiblepolis, những NFT đầu tiên trên Super Farm được đặt tên một cách thích hợp là Bộ sưu tập Genesis. Được trang bị đầy đủ tiện ích trong SUPERVERSE, những NFT này sẽ mang lại cho chủ sở hữu của chúng những đặc quyền độc đáo và mở khóa những trải nghiệm mới. Những người nắm giữ các NFT này sẽ được hưởng các tiện ích nền tảng chính như quyền truy cập ưu tiên vào danh sách trắng, hệ số nhân nông nghiệp, quyền truy cập vào các vật phẩm trong trò chơi, v.v. Có năm nhân vật độc đáo sẽ được ra mắt trong loạt phim “Genesis”.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...