SuperRare

Một thị trường nghệ thuật kỹ thuật số...

Tags:

Một thị trường nghệ thuật kỹ thuật số trên Ethereum. Mỗi tác phẩm nghệ thuật được tạo ra một cách chân thực bởi các nghệ sĩ trong mạng và được đánh dấu là một mặt hàng kỹ thuật số có thể sưu tầm mà bạn có thể sở hữu, trưng bày và giao dịch.

Liên quan

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...