Bitcoin lấy lại $43.000 sau khi Tether in 1 tỷ USDT

Phân tích6 tháng trước更新 6086cf...
163 0

Tóm lại

  • Mức tăng giá gần đây của Bitcoin lên hơn $43.000 tương ứng với việc Tether đúc được 1 tỷ USDT.
  • Giá trị Bitcoin tăng đột biến phản ánh tầm ảnh hưởng của Tether và niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức.
  • Anthony Scaramucci dự đoán giá BTC từ $200.000 đến $240.000, có khả năng đạt $400.000.

Thị trường tiền điện tử đã từng phát triểnain đã thu hút sự chú ý toàn cầu với sự thay đổi đáng kể về giá Bitcoin. Hoạt động khai thác rộng rãi của Tether đã khơi dậy các cuộc thảo luận rộng rãi và phân tích chuyên sâu trong cộng đồng.

Các nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng giải thích xu hướng này là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm và nhu cầu đối với Bitcoin tăng đột biến, có khả năng dẫn đến giá của nó tăng đáng kể.

Giá Bitcoin tăng lên trên $43.000

Giá trị của Bitcoin đã tăng vượt mức $43.000 sau khi Tether tạo ra 1 tỷ USDT ngày hôm nay. Hoạt động đúc tiền của Tether lên tới 13 tỷ USDT kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023. Xu hướng như vậy trùng hợp với hành động tăng giá được quan sát thấy trên thị trường tiền điện tử trong vài tháng qua.

Trong lịch sử, các sự kiện đúc Tether quy mô lớn có mối liên hệ chặt chẽ với việc tăng giá đáng kể của Bitcoin. Việc đúc tiền gần đây đặt ra câu hỏi về sự biến động tiềm ẩn trong tương lai gần.

Bitcoin lấy lại .000 sau khi Tether in 1 tỷ USDT
Hiệu suất Bitcoin (BTC). Nguồn: TradingView

Giá trị Bitcoin tăng vọt không chỉ do hành động của Tether. Nhu cầu lớn hơn về Bitcoin được thể hiện rõ qua sự thành công của Bitcoin ETF giao ngay (quỹ giao dịch trao đổi) của BlackRock. Nó đã trở thành công ty đầu tiên vượt qua tài sản $2 tỷ, nắm giữ hơn 52.000 BTC.

Cột mốc quan trọng này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư và sự chấp nhận của tổ chức đối với Bitcoin như một khoản đầu tư khả thi. Thật vậy, các nhà đầu tư tổ chức như Anthony Scaramucci dự đoán một tương lai tăng giá cho Bitcoin. Ông đề xuất mức tăng đáng kể về giá của Bitcoin sau halving bằng cách trích dẫn các mô hình lịch sử liên quan đến chu kỳ halving Bitcoin.

“Hãy quay lại và nhìn vào chu kỳ giảm một nửa Bitcoin. Ngày Bitcoin giảm một nửa, nhân nó với bốn [và] 18 tháng sau, thật kỳ lạ khi đó lại là giá của Bitcoin,” Scaramucci nói.

Tính toán của Scaramucci, dựa trên các ước tính thận trọng, đề xuất giá trị tương lai đáng kinh ngạc cho Bitcoin là từ $200.000 đến $240.000. Tuy nhiên, dự báo dài hạn của ông thậm chí còn lạc quan hơn. Ông gợi ý rằng Bitcoin có thể sánh ngang với một nửa vốn hóa thị trường của vàng, có khả năng nâng một BTC lên khoảng $400.000.

Đọc thêm: Dự đoán giá Bitcoin 2024/2025/2030

Sự kết hợp giữa các hoạt động đúc tiền của Tether, tăng cường đầu tư tổ chức và việc giảm một nửa Bitcoin sắp tới cho thấy một bức tranh tăng giá bất chấp sự điều chỉnh giá gần đây trên thị trường tiền điện tử.

Bài viết này được lấy từ internet: Bitcoin lấy lại $43.000 sau khi Tether in 1 tỷ USDT

© 版权声明

相关文章

Miễn bình luận

Bạn phải đăng nhập để co thể để lại một lơi nhận xét!
Đăng nhập ngay lập tức
Miễn bình luận...